Čepy předních kol

Jednu ze záležitostí, se kterou jsem se musel potýkat byly čepy předních kol. Nemám na mysli svislé čepy, nýbrž čep, na kterém se pomocí dvou kuželíkových ložisek otáčí přední kolo. Jeho tvar vidíte na fotografiích. Uprostřed čepu je příruba, na které je přinýtován štít přední brzdy a krycí plech ložiska. Příruba přechází v obrobený nálitek, jímž prochází svislý čep a páka řízení, která zároveň svislý čep zajišťuje. 

Moje čepy měly dvě závady - na čepu se protáčelo ložisko, tato závada lze dočasně eliminovat zdrsněním povrchu (rádlovací kolečko, "nadůlkování" důlčíkem apod.), pocínováním a tím i mírného zvětšením průměru. Je to však dočasné. Další závada byla velká vůle svislého čepu, který se v díře viklal, nebo šel posouvat lehce rukou. Toto lze odstranit buď vyvložkováním díry a použitím svislých čepů o původním průměru a nebo vystružením díry a vyrobením nového svislého čepu. S tím souvisí také cementování a broušení povrchu čepu. Zjišťoval jsem možnosti výroby a oprav, až jsem se opět dostal k dílům z Německa. Ukázalo se, že za velmi přijatelnou cenu lze tyto díly koupit, jako náhradní. Jednalo se o původní skladové díly.

Čepy dorazily poštou a mohl jsem se pustit do práce. Koupil jsem nové nýty s půlkulatou hlavou (6 x 16), ze starého čepu demontoval štít brzdy a krycí plech ložiska a vše znovu snýtoval. Pravda, práci jsem dělal v docela polních podmínkách, takže rozklepané hlavy nýtů jsou spíše placičky, než hlavičky. Nutno počítat s tím, že nýt umístěný při jízdě úplně vespod má zapuštěnou hlavu. více uvidíte na fotografiích.

 

cepy 004.jpg (122517 bytes) cepy 008.jpg (74871 bytes) cepy 009.jpg (73641 bytes)
Před snýtováním Nový čep
   
cepy 006.jpg (104961 bytes) cepy 007.jpg (97786 bytes)    
     Nově přinýtovaný štít brzdy a krycí plech ložiska