Odborná literatura
 
Články, časopisy
 
Pohlednice, plakáty, prospekty, dobové fotografie