Čísla rámů

Číslo rámu lze nalézt vyražené na kruhovém štítku. Nachází se na pravé straně rámu (ve směru jízdy) mezi uchycením přední nápravy a držákem motoru. Viz obrázek.

cisloram.jpg (108989 bytes)

 

 Typ V 501/2

Rok výroby Číslo rámu Počet kusů
1949 106345 - 106409 65
1950 106410 - 106859 450
1951 106860 - 107587 727
Celkem vyrobeno 1242 kusů

 Typ 901

Rok výroby Číslo rámu Počet kusů
1951 107588 - 107860 273
1952 107861 - 107985 125
1001 - 2216 1177
1953 1813 - 5012 1500
1954 2208 - 4371 700

 Celkem vyrobeno 3775 kusů

Typ 901/2

1954 5004 - 6482 1314
1955 5790 - 8228 1820
10001 - 10655 644
1956 10307 - 13859 3198
15001 - 15003 3
1957 13429 - 18110 3371
1958 18073 - 21678 3583
1959 21517, 21680
- 25633
3955
1960 25634 - 29704 4070 (bez čísla 28055)
1961 28055, 29705
- 33349
3645
  Celkem vyrobeno 25604 kusů

Celkově bylo v letech 1949 - 1961 vyrobeno 30621 kusů rámů pro užitkové automobily Framo.  

 

Další značení rámů

Tento text byl převzat ze stránek www.f-r-a-m-o.de , respektive http://www.f-r-a-m-o.de/2.2_rahmennummern.htm

Od některých návštěvníků stránek se dovídám, že číslo jejich rám v přehledu není nebo je umístěno na odlišném štítku, má jiný počet číslic apod. S největší pravděpodobností to má následující důvod. V dobách minulých nebylo takové množství automobilů. Zejména ve východním bloku nebyl automobil takové spotřební zboží, jako dnes. Zejména v DDR, coby jedné ze zemí zemi nesoucí důsledky války, vozidel nebylo mnoho a byly obtížněji k dostání než např. u nás. Z toho důvodu musela vozidla vydržet v provozu co nejdéle. Mnoho menších firem a podniků dostalo přiděleno pouze jeden, či několik málo vozů. Protože bylo třeba převézt mnoho nákladu, byla často přetěžována, což vedlo postupně k poškození rámu.

Náhradní rámy dodali z továrny často bez čísla, jako náhradní díl. Příslušné úřady pak přidělily číslo nové, nebo bylo zachované původní, ale bylo doplněno o písmeno - např. A, B, C atd., podle těchto písmen je možné vysledovat, kolikrát byl rám měněn. Další varianta je písmeno E před číslem. Znamená to, že rám byl měněn jednou a písmeno E znamená "Náhradní - Ersatz".

Je pravdou, že tyto informace jsou neúplné, díky tomu, že automobily se již řadu roků běžně neprovozují a mnoho dokumentů vzalo za své. 

ram2.jpg (172011 bytes)

Příklad přeznačeného rámu

 

zdroje: www.f-r-a-m-o.de , Das Restaurierungshandbuch